Mówienie językiem „żyrafy” – czy to możliwe?

Drukuj

Język to narzędzie, którym ludzie posługują się każdego dnia. Dzięki niemu można opisać rzeczywistość, wyrazić potrzeby, emocje, przekazać pytania. Jednak niewłaściwie użyty  może generować problemy i rodzić nieporozumienia, co doprowadza do izolacji, dyskryminacji czy agresji…

Dlaczego wciąż warto pracować nad tym, w jaki sposób komunikujemy się z innymi ludźmi?  Jak w trudnych sytuacjach porozumieć się z drugim człowiekiem, aby być dobrze zrozumianym i nie ranić? Odpowiedzi na te pytania szukali uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy przybyli na IX Sympozjum Samorządów Uczniowskich.

Pomysł spotkania w takim gronie narodził się już ponad dziesięć lat temu, a omawiane na poprzednich zjazdach tematy, zawsze były bliskie uczniom i szkole. To, że właśnie przedstawiciele samorządów szkolnych zostali zaproszeni też nie jest przypadkowe. Bardzo często to oni  wychodzą w swoich szkołach z propozycjami organizacji różnych wydarzeń, są inkubatorami ciekawych pomysłów i motorami ich realizacji.

Temat tegorocznego, IX Sympozjum SU,  to efekt realizacji w naszej gminie, trzech projektów – dotyczących tolerancji, integracji i relacji z innymi. Są to Szkoła Tolerancji, Szkoła Równego Traktowania oraz międzynarodowy, koordynowany przez Wydział Promocji i Kultury naszego miasta,  projekt Easy Towns. Wszystkie te programy mają jeden wspólny tematyczny mianownik – umiejętność porozumiewania się, a przez to budowania poprawnych relacji i szacunku dla innych i siebie. Od dwóch lat zagadnienia te wspólnie realizują– niepołomickie: szkoła podstawowa i  Zespół Szkół, oraz gimnazjum i szkoła podstawowa w Podłężu, a koordynuje niepołomickie Gimnazjum  im. Króla Władysława.

W tym roku, w przeddzień Dnia Dziecka,  zarówno młodzież, jak i nauczyciele ze szkół, które przyjęły i odpowiedziały na zaproszenie, mogli uczestniczyć w warsztatach poświęconych komunikacji. W czasie zajęć uczestnicy pracowali metodami aktywnymi co pomogło im doświadczyć i zrozumieć różnice między „językiem szakala” i „językiem żyrafy”. Zastanawiali się, która z tych form porozumiewania się ludzi dominuje na co dzień i jakie przynosi skutki.  „Język szakala”, jak wskazuje nazwa, cechuje pewna drapieżność . Budzi on w adresatach chęć odwetu lub ucieczki. Tymczasem „język żyrafy” pozwala opisać fakty, wyrazić uczucia i oczekiwania w sposób przyjazny, zachęcający do porozumienia. :-

Po treningu w użyciu drugiego z wymienionych stylów mówienia młodzi ludzie zgodnie stwierdzili, że komunikacja bez przemocy nie jest łatwa, ale warto się jej uczyć. Na pytanie, czego dowiedzieli się podczas spotkania, zgodnie odpowiedzieli: „Wiemy, jak rozwiązywać konflikty”. To zadziwiające, bo  słowo „konflikt” nie pojawiło się podczas szkolenia. A zatem uczniowie sami dostrzegli, jak mocno język, jakim mówimy, buduje nasze  - dobre lub złe - relacje z innymi. Jak rola słowa i uważność na innych oraz siebie są ze sobą powiązane.

Przedstawiciele SU wrócili do swoich szkół z materiałami i zaproszeniem do dalszej współpracy. Organizatorzy Sympozjum – UMiG oraz gimnazjum w Niepołomicach przygotowali na zakończenie,  dwie propozycje dla uczestników oraz wszystkich chętnych:

1. Tworzymy Bank Pomysłów na działania dotyczące poruszanych na tym spotkaniu zagadnień – czyli komunikacji, integracji i tolerancji. Do końca czerwca 2016 roku pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. czekamy na zgłoszenia różnych inicjatyw, projektów, które moglibyśmy razem, w naszych szkołach zrealizować. Jeśli taki sam pomysł lub projekt zrealizujemy jednocześnie w kilku szkołach, jego efekt będzie ciekawszy, bardziej trwały i zauważalny.

2. Konkurs na clip wideo na temat:

„Integracja osób niepełnosprawnych umysłowo i psychicznie”.

Uczestnicy i zasadyJ

W konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne  jak i grupy, zarówno formalnie jak i nieformalne (klasa, znajomi,…), a rywalizacja będzie przeprowadzona w dwóch grupach wiekowych 13-19 i 20-28.

Temat potraktować możecie bardzo szeroko – od ukazania świata poprzez pryzmat osób chorych, zaakcentowanie problemów na jakie napotykają, po pokazanie form czy sposobów wspierania ich. Możecie skupić się na jednej osobie i jej działaniach czy przebiegu dnia – lub opowiedzieć ogólnie o ludziach borykających się z chorobą psychiczną, czy ich bliskich, którzy dzielą z Nimi życie i codzienność. - … to tylko niektóre przykłady, liczymy na Waszą kreatywność i już nie możemy doczekać się efektów Waszej pracyJ

 Termin J

Prace prosimy zgłaszać do końca grudnia 2016 r. - osobiście w Referacie Promocji UMiG, ul. Zamkowa 5, parter, pokój nr 3 lub przesyłać elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. "> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. . Wyniki zostaną ogłoszone w lutym 2017 r.

 NagrodyJ

Zwycięzcy w obu kategoriach wiekowych otrzymają sprzęt elektroniczny wartości do 1000 zł. Praca nagrodzona w kategorii 20-28 lat weźmie dodatkowo udział w konkursie na poziomie europejskim. Będzie konkurowała z pracami zgłoszonymi przez uczestników nagrodzonych w krajach, z których wywodzą się partnerzy projektu “Easy Towns”. Autor (lud przedstawiciel autorów w przypadku grupy) weźmie udział   w międzynarodowej konferencji  kończącej projekt “Easy Towns”, która odbędzie się w Vicenzy we Włoszech jesienią 2017 r.

Bardzo dziękujemy za przychylność i życzliwość Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach. Piękne wnętrza dodatkowo motywowały uczestników do wysiłku i kreatywności na spotkaniu.

Sympozjum SU i konkurs są  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z programu Europa dla Obywateli.

 

2011 Mówienie językiem „żyrafy” – czy to możliwe?. Gimnazjum w Niepołomicach
Powered by Joomla 1.7 Templates