Zakończenie roku szkolnego

Drukuj

Po całorocznej bitwie z królem Jagiełłą przychodzi czas wytchnienia. Na zakończenie roku szkolnego każdy na dowód walki o swoją przyszłość otrzymuje świadectwo swoich zmagań oraz nagrody. Jak zwykle uczniowie naszej szkoły mogą pochwalić się wieloma sukcesami: 

1.Świadectwo ukończenia Gimnazjum z wyróżnieniem, nagrodę finansową i stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice wraz z tytułem Gimnazjalista Roku 2014 otrzymała uczennica klasy III B Gabriela Święch – została wpisana do Złotej Księgi Uczniów Gimnazjum. Zaszczytne są także nominacje do tego tytułu dla Ewy Kożuch z klasy IIIE i Adriana Czekaja z klasy IIIF.

2.Nagrodę za Największy Postęp w Nauce otrzymał uczeń klasy III F Michał Pikulski – został wpisany do Złotej Księgi Uczniów Gimnazjum w Niepołomicach.

3.Nagrodę specjalną za najlepszy wynik uzyskany na egzaminie gimnazjalnym otrzymała uczennica klasy III E Ewa Kożuch– została wpisana do Złotej Księgi Uczniów Gimnazjum w Niepołomicach. Uczennica uzyskała następujące wyniki egzaminu:

język polski

100 %

historia i WOS

94 %

matematyka

93 %

przedmioty przyrodnicze

86 %

język angielski podstawowy

100 %

język angielski rozszerzony

100 %


4.Tytuł „Sportowiec Roku” wraz z nagrodą ufundowaną przez Radę Rodziców otrzymali:

1)w kategorii dziewcząt – Weronika Dudziak z klasy II E

2)w kategorii chłopców - Daniel Raszpunda z klasy II D

5. 81 uczniów, czyli ponad 20% otrzymało  świadectwo z wyróżnieniem, nagrody książkowe i zostało wpisanych do Złotej Księgi Gimnazjum w Niepołomicach.

6.14 uczniów otrzymało nagrody za 100% frekwencję

Pan Dyrektor Zbigniew Gawliński wręczył 2 złote i 8 srebrnych Tarcz Jagiełły laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Złote Tarcze Jagiełły otrzymali następujący uczniowie:

1.Jach Gabriela -  Małopolskiego  Konkursu  Języka Polskiego;

2. Waś Gabriela - laureatka etapu ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły  - Jana Pawła II „Papież Słowianin”.

Srebrne Tarcze Jagiełły otrzymali następujący uczniowie:

  1. Czekaj Adrian - finalista Małopolskiego Konkursu Geograficznego,
  2. Święch Gabriela - finalistka Małopolskiego Konkursu Historycznego,
  3. Bednarz Jan - finalista  Małopolskiego Konkursu Historycznego,
  4. Kożuch Ewa -finalistka  Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego,
  5. Struska Hanna - finalistka Małopolskiego  Konkursu Języka Angielskiego,
  6. Nazimek Natalia - laureatka etapu wojewódzkiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły  - Jana Pawła II „Papież Słowianin”,
  7. Mazur Bartosz - laureat etapu wojewódzkiego ogólnopolskiego konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia.”
  8. Święch Gabriela - laureatka konkursu wiedzy o teatrze „250 lat teatru publicznego 
    w Polsce”.