Warsztaty redakcyjne – gazetka szkolna „Gimpress”

Drukuj

            Wydawanie gazetki w naszym gimnazjum stało się już tradycją. „Gimpress” to żywa kronika wszystkich najciekawszych szkolnych przedsięwzięć, przekazuje aktualne informacje, prezentuje ciekawe wywiady z uczniami i pracownikami szkoły. Ponadto wspiera talenty pisarskie zamieszczając na swoich łamach pierwsze próby poetyckie i prozatorskie gimnazjalistów.

Działania zespołu redakcyjnego nad powstaniem gazetki polegają na planowaniu tematyki, kompletowaniu materiału do numeru i jego selekcji, przeprowadzeniu korekty oraz złożeniu gazetki w programie Microsoft Publisher. Uczniowie podczas pracy wcielają się w role: komentatorów, sprawozdawców, recenzentów, reporterów i fotografów.

Praca przy wydaniu gazetki szkolnej kształci umiejętności:

§wyszukiwania bieżących tematów, formułowania problemów, segregowania i opracowywania zdobytych informacji,

§pisania różnych form prasowych oraz poprawnego posługiwania się językiem pod względem ortograficznym, stylistycznym i gramatycznym,

§korzystania z różnych źródeł informacji (encyklopedie, słowniki, prasa, radio, telewizja),

§wykorzystania programów i technik komputerowych.

Redakcja naszej gazetki składa się z trzech działów:

  • dziennikarski – to autorzy artykułów, osoby przeprowadzające wywiady, reporterzy, graficy,
  • redakcyjny – to uczniowie, którzy zajmują się selekcją dostarczonych tekstów oraz ich korektą,
  • techniczny – to osoby odpowiedzialne za skład graficzny gazetki, to od ich pomysłów zależy ostateczny kształt pisma oraz kolportaż.

 

 Tematy w „Gimpressie”:

1.Aktualne wydarzenia z życia szkoły – imprezy kulturalne, podtrzymujące tradycje, np. świąteczne.

2.Wywiady – przeprowadzamy je z nauczycielami, uczniami, ale także gośćmi w naszej szkole.

3.„Warto przeczytać…”, „Warto obejrzeć…” – polecamy kolegom i koleżankom książki i filmy, którym naszym zdaniem szczególnie powinno się poświęcić czas.

4.„Z szuflady gimnazjalisty…” – nie zapominamy o promowaniu szkolnych talentów literackich.

5.Ekspert Gimpress – czyli porady szkolnych redaktorów dla gimnazjalistów na każdy temat.

6.Gimpressowe sucharki – czyli odrobina uśmiechu na co dzień.

7.Sondy przeprowadzane wśród uczniów naszej szkoły.

8.Osiągnięcia sportowe.

 Gazetka jest formą odkrywania możliwości, rozwijaniem pasji i zainteresowań młodzieży. „Gimpress” to pismo tworzone przez uczniów i dla uczniów.

Gimpress 1       Gimpress 2     Gimpress 3   Gimpress 4    Gimpress 5

2011 Gazetka Gimpress. Gimnazjum w Niepołomicach
Powered by Joomla 1.7 Templates