Koło ekologiczne

Drukuj

Szkolne Koło Ekologiczne aktywnie włącza się w akcje proekologiczne.

W kwietniu członkowie koła przeprowadzili, we współpracy z Nadleśnictwem w Niepołomicach, cykl działań na rzecz przyrody i ekologii.

 Pierwszym istotnym elementem było zorganizowanie I etapu Międzynarodowego Konkursu „Młodzież w lasach Europy”, który został przeprowadzony w niepołomickim gimnazjum 12 kwietnia.  Wzięło w nim udział 30 osób z klas I i II gimnazjum oraz 6 osób ze Szkoły Zawodowej w Niepołomicach. Uczniowie mieli do rozwiązania 50 zadań zamkniętych. Pracowali w trzyosobowych grupach. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Żaneta Biernat-Tkocz, nauczycielka biologii w Gimnazjum w Niepołomicach, Wojciech Wimmer, przedstawiciel Nadleśnictwa Niepołomice oraz Jarosław Rusek, nauczyciel geografii w Szkole Zawodowej w Niepołomicach.

  Następnym ważnym wydarzeniem propagującym działania proekologiczne wśród niepołomickich gimnazjalistów było zorganizowanie 17 kwietnia spotkania uczniów z Koła Ekologicznego z pracownikami Nadleśnictwa Niepołomice.  Podczas spotkania omówiono zadania i cele wynikające z dwóch Dyrektyw: Ptasiej i Siedliskowej. Czesław Szczyligar, komendant Straży Leśnej oraz Piotr Kilan, strażnik leśny przybliżyli młodym ekologom z gimnazjum informacje dotyczące ochrony przyrody. Zwrócili uwagę na zagrożone oraz rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Uczniowie działający w Klubie Ekologicznym przedstawili prezentację multimedialną „Natura 2000 w Puszczy Niepołomickiej” – „ Jakie obszary Puszczy Niepołomickiej są objęte Projektem Natura 2000”.

   Trzecim ważnym wydarzeniem promującym przyrodę, ekologię i środowisko była zorganizowana 20 kwietnia akcja Sadzenia Drzew, związana ze Świętem Lasu. 46 osób z Gimnazjum w Niepołomicach przez 4 godziny sadziło na Sitowcu w Puszczy Niepołomickiej drzewa – buki. Trójka rekordzistów zasadziła ich ponad 40. Uczniowie biorący udział w akcji mieli okazję spotkać się z odwiedzającym Niepołomice Prezydentem Rzeczypospolitej - Bronisławem Komorowskim. Na uwagę zasługuje fakt, że najmłodszy ekolog miał trzy i pół roku, a w organizację akcji zaangażowali się również rodzice, których przedstawicielem był  Bogdan Bednarczyk. 

opiekun: Żaneta Biernat-Tkocz                                                                                                                                           

2011 Koło Ekologiczne. Gimnazjum w Niepołomicach
Powered by Joomla 1.7 Templates