zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Drukuj

Uczniowie naszego Gimnazjum, którzy posiadają opinię z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, m.in. o dysleksji oraz dysgrafii, zostali objęci terapią pedagogiczną, która ma na celu pomóc im przezwyciężać specyficzne trudności w uczeniu się. Na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych podpowiadamy jak usprawnić zaburzone funkcje oraz wspomagamy te dobrze rozwijające się.

 Celem zajęć jest:

  • wykształcanie prawidłowych nawyków w pisaniu i mówieniu,  
  • podniesienie poziomu uwagi wzrokowej, co umożliwi lepsze zapamiętywanie obrazu graficznego wyrazów podczas czytania,
  • podniesienie poziomu uwagi słuchowej, celem dokonywania sprawniejszej analizy wyrazów, szczególnie tych o bardziej złożonej strukturze fonetycznej,
  • usprawnianie pamięci wzrokowo-słuchowej,
  • stymulowanie myślenia logicznego, 
  • kształcenie umiejętności swobodnego wypowiadania się oraz tworzenia krótkich form wypowiedzi,
  • ćwiczenia usprawniające pracę ręki (ćwiczenia grafomotoryczne),
  • ćwiczenia ortograficzne (w tym również umiejętność korzystania ze słowników),
  •  wdrażanie do samokontroli, lepszego dostrzegania i umiejętności korygowania popełnionych błędów.

FORMA PRACY:

Zajęcia pozalekcyjne w grupach maksymalnie 5-osobowych

PROWADZĄCE:

Lucyna  Chytroś, Małgorzata Juszczyk, Anna Marzec

2011 Zajęcia Korekcyjno-kompensacyjne. Gimnazjum w Niepołomicach
Powered by Joomla 1.7 Templates