Dlaczego nie tablety?

Drukuj

Nauczyciele Gimnazjum w Niepołomicach nie stronią od nowinek technicznych w nauczaniu. Szkoła bogato wyposażona jest w tablice multimedialne, na zajęciach z informatyki każdy uczeń pracuje na osobnym laptopie, szkoła posiada pierwszą w powiecie platformę elearningową. Jednak grono pedagogiczne nie zdecydowało się na korzystanie na lekcjach z tabletów. Powodem nie są tylko względy techniczne, kłopot z serwisowaniem czy uzależnienie młodzieży od elektronicznych gadgetów, ale to, że czytanie tekstu drukowanego na papierze ma niekwestionowaną przewagę.

„Badania w ostatnim dwudziestoleciu wykazały, że ludzie lepiej rozumieją i pamiętają treść, jeżeli czytają tekst drukowany, a nie wyświetlany na ekranie. Jednym z powodów jest to, że urządzenia elektroniczne utrudniają naturalne poruszanie się w tekście i tworzenie w mózgu mapy dokumentu. Korzystanie z wyświetlaczy na ogół jest bardziej obciążające pod względem fizycznym i umysłowym. Konieczność przewijania tekstu wymaga stałego, świadomego działania, a świecenie wyświetlaczy męczy oczy i czasem powoduje bóle głowy. Badania pokazują, że nawet dzieci, które niemal od urodzenia stykają się z urządzeniami cyfrowymi lepiej zapamiętują wątek czytanej bajki, jeżeli ma ona postać tradycyjnej książki. E-książki i e-czytniki zwykle rozpraszają uwagę dzieci.

Niedawne badania Karin James z Indiana University w Bloomington wykazały, że odpowiedzialne za czytanie ośrodki nerwowe mózgu pięciolatka tętnią aktywnością, kiedy dziecko pisze ręcznie, ale są uśpione gdy używa klawiatury.

W styczniu 2013 Anne Mangen z Universitetet Stavanger w Norwegii opublikowała wraz ze współpracownikami wyniki badań przeprowadzonych na grupie 72 uczniów 10 klasy. Połowa badanych otrzymała wy­druk, a reszta korzystała z pliku PDF wyświetlane­go na ekranie komputera. Następnie uczniowie od­powiadali na pytania, mając stale dostęp do tekstu. Okazało się, że grupa korzystająca z komputerów osiągnęła nieco gorsze wyniki, prawdopodobnie     dlatego, że uczniowie musieli ciągle przewijać tekst, podczas gdy ich koledzy czytający z kartek, trzymali je w rękach i mogli bez trudu poruszać się między różnymi fragmentami. „Łatwość odnalezienia po­czątku, końca lub dowolnego fragmentu pomię­dzy oraz stałe śledzenie ścieżki podróży przez tekst w mniejszym stopniu obciąża zdolności poznawcze - wyjaśnia Mangen. - Więcej zasobów umysłowych można prze­znaczyć na zrozumienie tekstu.”

Inni badacze uważają, że czytając z ekranu trudniej zrozumieć tekst, ponieważ wymaga to większego wysiłku ze strony mózgu. Ekrany świecą nam w oczy. Testy sprawdzające rozumienie tekstu, które Erik Wästlund przeprowadził pracując w Karlstads Universitet w Szwecji wykazały, że ich uczestnicy korzystając z komputera osiągnęli gorsze wyniki, a także byli bardziej zestresowani i zmęczeni niż ci, którzy otrzymali tekst w wersji drukowanej.

Z ankiety przeprowadzonej w 2011 roku wśród magistrantów w National Taiwan University wynika, że większość z nich przegląda parę akapitów tekstu na ekranie, a następnie drukuje go w celu dokładniejszego przeczytania. Podobna ankieta przeprowadzona w 2003 roku w Universidad National Autónoma de Mexico wykazała, że prawie 80% spośród 687 studentów woli czytać teksty na papierze, aby „dobrze zrozumieć treść”.

W 2003 roku Kate Garland poprosiła grupę 50 studentów o przeczytanie tekstu z podstaw ekonomii. Garland i jej współpracownicy uznali, że studenci czytając tekst drukowany uczyli się dokładniej i szybciej; nie musieli tracić czasu na szukanie odpowiedzi w pamięci, często po prosu ją znali.

Badania przeprowadzone w Joan Ganz Cooney Cen­ter w Nowym Jorku na grupie 32 rodzin z dziećmi od trzech do sześciu lat wykazały, że dzieci pamiętają o wiele więcej szczegółów z książeczek tradycyjnych niż z e-książek. Teksty cyfrowe wzbogacane często o interaktywne animacje, filmy lub gry odwracały uwagę od zasadniczego wątku i przenosiły ciężar zainteresowania na samo urządzenie.*”

Trzeba także nadmienić, iż Gimnazjum w Niepołomicach posiada własną bibliotekę, w której oprócz książek uczniowie mają zaprenumerowane czasopisma. W budynku szkoły znajduje się także Biblioteka Publiczna w Niepołomicach wraz z czytelnią.

 *

*-Fragmenty artykułu „Papier kontra ekran” , Ferris Jabr czasopisma „Scientific American” Grudzień 2013. 

2011 Dlaczego nie tablety?. Gimnazjum w Niepołomicach
Powered by Joomla 1.7 Templates