Psycholog

Drukuj

psycholog szkolny -Pokój nr 8

Poniedz.

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek


1030-1430

Klub Wsparcia Uczniowskiego 1430-1630

800-1200

800-1200

1030-1430

1030-1430


Agata Krawczyk ukończyła studia magisterskie  z Psychologii  Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego o specjalności  Psychologia Kliniki Psychiatrii oraz Interakcje Społeczne w ujęciu NLP i Analizy Transakcyjnyjnej.

Ma ukończone całościowe studia podyplomowe z zakresu "Psychoterapii" organizowane przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ.

Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu diagnozy i terapii  dziecka i rodziny.

Przez wiele lat zajmowała się diagnozą, pracą terapeutyczną dzieci, młodzieży oraz ich rodzin.

Ponadto  tworzyła i realizowała programy psychoedukacyjne, profilaktyczne, prowadziła grupy specjalistyczne.

Jest pełna chęci poznawania i zgłębiania zagadnień dotyczących relacji międzyludzkich, kolekcjonuje spotkania, uśmiechy, obrazy, rozmowy, inspiracje znajduje w codzienności.

Kiedy do psychologa?

Psycholog w gimnazjum jest osobą otwartą na drugiego człowieka niezależnie od jego miejsca w hierarchii szkoły, wieku, poglądów, czy pochodzenia.

 Tam, gdzie w jednym miejscu spotykają się ludzie mający różne bagaże doświadczeń, odmienne spojrzenia na różne sprawy, czy nierzadko sprzeczne dążenia, nie jest trudno

o konflikty. Czasami potrzebny jest ktoś, kto bezstronnie spojrzy na sytuację i wskaże drogę wiodącą do pojednania.

 A może konflikt jest wewnątrz ciebie i  nie wiesz, w którą stronę masz dalej iść, albo spotkało cię coś, z czym sobie nie potrafisz poradzić sam, a dotychczasowe sposoby radzenia zawiodły? Bywa, że po prostu potrzebujesz komuś się zwierzyć, a wokół pomimo tłumów ludzi nie ma człowieka. Zastanawiasz się gdzie szukać pomocy, gdy kolega nie potrafi pomóc, rodzicom nie starcza czasu lub z jakichś powodów nie umiesz im powiedzieć, czy też  nie chcesz.

Jest jednak w szkole osoba, która może ci towarzyszyć w twoich zmaganiach z losem. Psycholog na pewno nie jest to czarodziejem , który sprawi, że jak za dotknięciem różdżki twoje problemy znikną lub lekarzem, który wypisze receptę na środek farmaceutyczny. Ale na pewno okaże ci autentyczne zainteresowanie, wsparcie, zrozumienie, szacunek i cierpliwość.  W razie konieczności podpowie, gdzie szukać pomocy i jak spojrzeć w przyszłość z nadzieją na lepsze.

 

Do zadań psychologa w Gimnazjum należy (Statut Gimnazjum § 108 b):

Do zadań psychologa w Gimnazjum należy:

1)planowanie, organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb uczniów oraz wspieranie ich mocnych stron;


2)współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas i rodzicami w minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiu zaburzeniom w zachowaniu oraz inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy wychowawczej;

3)wspieranie wychowawców klas integracyjnych, nauczycieli oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z realizowanego Programu Wychowawczego Gimnazjum i Programu Profilaktyki;

4)promowanie i rozwijanie w społeczności uczniów umiejętności rozwiązywania konfliktów bez przemocy na drodze mediacji rówieśniczych;

5)współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie planowanych do realizacji metod i form pomocy udzielanej uczniom;

6)współpraca z pedagogiem i doradcą zawodowym w realizacji zadań na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu;

7)prowadzenie działań diagnostycznych w celu rozpoznania przyczyn trudności dydaktycznych i wychowawczych;

8)doraźna interwencja w nagłych sytuacjach wynikających z codziennej pracy szkoły;

9)współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Zespołem Interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


2011 Psycholog. Gimnazjum w Niepołomicach
Powered by Joomla 1.7 Templates