Samorząd Uczniowski

Drukuj

W swej  organizacji i formach pracy SU opiera się na Statucie Gimnazjum i Regulaminie SU, do którego w roku szkolnym 2010/2011 wprowadziliśmy zmiany dotyczące struktury Samorządu. Nowa treść Regulaminu została zatwierdzona przez młodzież na drodze referendum.  

Dwanaście lat istnienia wpłynęło na ukształtowanie się kalendarza stałych uroczystości, za przygotowanie których SU odpowiada lub pomaga w ich przeprowadzeniu.

Wśród nich znalazło się:

● przygotowanie kampanii wyborczej  i przeprowadzanie wyborów do zarządu SU;

● organizacja oprawy obchodów świąt religijnych, państwowych, szkolnych (początek i zakończenie roku szkolnego, Dzień Patrona Szkoły i ślubowanie klas pierwszych, Dzień Nauczyciela, Mikołajki, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Konstytucja 3 Maja, 11 Listopada...);

● imprezy okolicznościowe, np. Poczta Walentynkowa; Sympozjum Samorządów Uczniowskich:

● organizowanie i czuwanie nad przebiegiem Balu Gimnazjalnego w klasach trzecich oraz dyskotek, które pozwalają młodzieży zintegrować się i odnaleźć w społeczności szkolnej lub uatrakcyjnić tradycyjne obchody andrzejek, karnawału itp.;

● działalność charytatywna - pomoc w przygotowaniu i przekazaniu paczek żywnościowych dla uczniów naszej szkoły na Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc, zbiórki pieniędzy dla organizacji zapewniających pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej oraz angażowanie się w przeprowadzenie Finałów WOŚP;

● pomoc w organizacji i przeprowadzeniu różnorodnych akcji w szkole: Dni Europejskie, Targi Edukacyjne, Majówka Gimnazjalna, konkurs „Klasa z kulturą” itp.;

● uczczenie ważnych wydarzeń, np. rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II, Dnia Pamięci o Holokauście i ofiarach totalitaryzmu (przygotowanie informacji, plakatów, wyjazdów do miejsc pamięci i rozdawanie symbolicznych, białych i czarnych wstążeczek).

 

 Usprawnieniu pracy SU służą zebrania, na których analizujemy dotychczasowe działania i planujemy nowe.

Jak działamy:

● bazujemy na własnych pomysłach lub podpowiedziach i potrzebach uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły;

● samodzielnie wykonujemy plakaty,  podania, dyplomy, zaproszenia, drobne upominki, żartobliwe pamiątki i inne potrzebne do realizacji  danego  pomysłu  materiały;

● z poczuciem humoru, wysoką kulturą osobistą.

 

Każdy, kto chce włączyć się w nasze działania i potraktuje je odpowiedzialnie, jest zawsze mile widziany.

 

Praca w ramach SU pomaga nam rozwijać zainteresowania, doskonalić już posiadane lub rozwijać nowe, umiejętności, zwłaszcza organizacyjne, artystyczne, sportowe i komunikacyjne. Jest ciekawą formą spędzania wolnego czasu, na co również często zwracają uwagę  nasi rodzice.       

Opiekun: Magdalena Łata

2011 Samorząd Uczniowski. Gimnazjum w Niepołomicach
Powered by Joomla 1.7 Templates