Strona Główna

REGULAMIN

 „XI Gminnego Konkursu Wiedzy o Papieżu Janie Pawle II.”

I. Cele konkursu:

II. Organizacja konkursu

1.      Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół z terenu MiG Niepołomice.

2.      Konkurs  odbędzie się 7czerwca 2019r. (piątek) o godzinie 12.00 w budynku Zespołu Szkół im. Ojca św. Jana Pawła II w Niepołomicach.

3.      Patronat nad konkursem objął ksiądz dziekan Stanisław Mika oraz Burmistrz MiG Niepołomice pan Roman Ptak.

4.      W konkursie uczniowie biorą udział w trzech kategoriach wiekowych: klasy V-VII szkoły podstawowej, klasy VIII i gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne.

5.      Reprezentanci danej szkoły są zgłaszani do finału konkursu na podstawie eliminacji szkolnych.

6.      Liczba reprezentantów danej szkoły zależy od ogólnej liczby uczniów tej szkoły. Na każdą rozpoczętą "pięćdziesiątkę" uczniów szkoła typuje jednego reprezentanta do etapu gminnego.

7.      Za organizację konkursu w każdej szkole odpowiada koordynator. Sposób powołania koordynatora wskazuje dyrektor szkoły.

8.      Uczestników finału konkursu szkoły zgłaszają do dnia 3 czerwca 2019 r. poprzez stronę: www.niepolomice.webhost.pl/jp2/

9.      Organizator powołuje  komisję konkursową, składające się z opiekunów grup przybyłych na finał konkursu.

10.  Na zwycięzców konkursu czekają nagrody.

11.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej konkursu  i  opublikowane w lokalnych mediach.

III. Forma konkursu:

Konkurs ma formę testu z pytań zamkniętych i otwartych. Czas rozwiązywania testu to 45 min.

IV. Literatura konkursu: 

Dla szkół podstawowych - kl V-VII:

Karol Wojtyła jako biskup i kardynał:

"Kwiatki Jana Pawła II" od str. 17 do str. 148 (oprócz 66-82, 113-122, 137-147 )

"Dar i tajemnica"  strony 24-29 i 47-53 czyli rozdziały:

Fabryka Solvay od akapitu "Miałem za sobą doświadczenie"

Parafia księży salezjanów na Dębnikach

Ojcowie karmelici

Ksiądz Kazimierz Figlewicz

Wątek Maryjny powołania do słów :" Nosząca tytuł "Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP"

Msza prymicyjna

Rzym

Uczenie się Rzymu

Doświadczenia duszpasterskie

Horyzont europejski

 

Światowe Dni Młodzieży: http://pl.wikipedia.org/wiki/Światowe_Dni_Młodzieży

 

Dla VIII klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych:

Wybrane homilie i przemówienia z okazji II pielgrzymki papieża do Polski:

Homilia w czasie Mszy Św. beatyfikacyjnej matki Urszuli Ledóchowskiej
Przemówienie na Uniwersytecie Jagiellońskim
Homilia w czasie mszy na Błoniach
Informacje o II Pielgrzymce Jana Pawła II do Polski

 

V. Kontakt:tel. 530-846-310 lub poprzez stronę: www.niepolomice.webhost.pl/jp2/